Stanovy T.J. Sokol Milovice

Jednota T.J. Sokol Milovice je združena pod pobočným spolkem České Obce Sokolské (ČOS), Župy Barákovy a řídí se vnitřními předpisy ČOS platnými od 1.1.2014 potvrzené MVČR. Kompletní znění Stanov ČOS najdete zstanovy-cos-schvalene-11-sjezdem-cos.pdf (3169413)de.

 

 

Provozní Řád

Všichni uživatelé Sokolovny a přilehlých prostor se je zavazují používat dle platného Provozního Řádu.

T.J. Sokol Milovice

 
 

Řád k ochraně osobních údajů v ČOS

Kompletní znění Řádu k ochraně osobních údajů v rámci ČOS a Žup, kterým se T.J. Sokol Milovice řídí k nahlédnutí zde.

T.J. Sokol Milovice

 

Přihláška do T.J. Sokol Milovice

Předloha přihlášky cvičence do T.J. Sokol Milovice ke stažení zde.

T.J. Sokol Milovice

 

Vyhledávání