TJ Sokol Milovice byla založena v lednu 1912 jako odbočka Sokola v Lysé nad Labem a v roce 1914 se Sokol Milovice osamostatnil a byl zařazen do župy Barákovy, v té době měla jednota asi 20 členů. Po roce 1925 byla svépomocí postavena sokolovna a v roce 1946 byla jednota označena za nejživější z župy Barákovy. Do současného stavu byl Sokol v Milovicích obnoven až v roce 1991. V roce 2002 měla naše jednota 231 členů.

 

Řídícím orgánem je hlavní výbor, volený Valnou hromadou, která se koná jednou za rok. Hlavní výbor se schází pravidelně, vždy první čtvrtek v měsíci, všechny schůze naší jednoty jsou veřejné a přístupné nápadům na zlepšení práce Sokola v obci. Dalším řídícím orgánem je revizní komise, která dohlíží na činnost hlavního výboru a výborů jednotlivých oddílů.

Vyhledávání