TJ Sokol Milovice byla založena v lednu 1912 jako odbočka Sokola v Lysé nad Labem a v roce 1914 se Sokol Milovice osamostatnil a byl zařazen do župy Barákovy, v té době měla jednota asi 20 členů. Po roce 1925 byla svépomocí postavena sokolovna a v roce 1946 byla jednota označena za nejživější z župy Barákovy. Do současného stavu byl Sokol v Milovicích obnoven až v roce 1991. V roce 2002 měla naše jednota 231 členů.

 

Řídícím orgánem je hlavní výbor, volený Valnou hromadou, která se koná jednou za rok. Hlavní výbor se schází pravidelně, většinou první čtvrtek v měsíci, všechny schůze naší jednoty jsou veřejné a přístupné nápadům na zlepšení práce Sokola v obci. Dalším řídícím orgánem je kontrolní komise, která dohlíží na činnost hlavního výboru a výborů jednotlivých oddílů.

 

v r. 2019 má jednota celkem 182 členů, z toho 64 dospělých a 118 dětí v následujích oddílech:

 

Aerobic

Badminton

Beach Volejbal

Box

Cvičení rodičů s dětmi

Floorbal

Jóga

Nohejbal

Volejbal

Všestrannost dětí

 

Vyhledávání